Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka Nedir?

Teknoloji ve bilimin gündeminden düşmeyen konulardan birisi yapay zekadır.  Uzun bir dönemin konusu olmaya da devam edecek gibi. Yapay zekayla ilgili gelişmeleri birçok kişinin yakından takip ettiğini söylemek de mümkündür. Hatta bununla ilgili şehir efsaneleri bile çıkmaya başladı. Yapay zekaya sahip robotların insanlığı ele geçireceğine dair yazılan romanlar, çekilen filmler ve bununla ilgili yapılan haberler oldukça ilgi çekiyor. Henüz yapay zeka seviyesinin insanlığı yok edebilecek seviyeye geldiğini söyleyemeyiz. Ama yapay zekayla ilgili çalışmalarda hayli mesafe kat edildi.

Yapay zeka ne demek? Gelişim sürecine dair bilgiler

Yapay zeka, sayısal bir algoritmadır. Bu algoritma bilgisayar veya bilgisayar tarafından kontrol edilen robotlara yükleniyor. Bu bilgisayar ve robotlar, insan gibi hareket edebilme yetisine sahip oluyor. Herhangi bir hedefin veya işlemin gerçekleştirilmesi süreci insana benzer düşünce ve hareketle yerine getiriliyor. Diğer bir ifadeyle yapay zeka ile hedeflenilen şey, insanda var olan öğrenme, problem çözme, düşünme ve iletişim kurma gibi yetilerin makinelere kazandırılmasıdır.

Buna dair çalışmalar 1940’lı yıllara kadar dayanıyor. O dönemlerde makinelerin insanlar gibi düşünüp düşünemeyeceğine dair soruları Alan Turing dile getirmişti. Alan Turing, Nazilere ait Enigma’nın girift algoritmalarını anlamlandırmak ve çözmek için çalışan matematikçi ve fizikçilerdendi. Gizli algoritmaların çözülmesi için birbirinden yetenekli bilgisayarlardan da yararlanıldı. Bunlardan birisisinin ismi, Bombe idi. İşte yapay zeka kavramının ilk temelini oluşturan “makine zekası” İngiltere’deki çalışmalardan icat edildi.

Sibernetik ve sembolik yapay zeka

Makine ve bilgisayarların düşünme yetilerine sahip olmasını sağlayıcı çalışmalar, Turing ve ekibi tarafından devam etmiştir. Bu süreç içerisinde Turing, bilgisayarlar için satranç programı geliştirdi. 1970 yılında kişisel bilgisayar sistemlerinin çıkmasıyla oyun programları çok daha yaygın hale geldi. Bu tarihten sonra yapay zeka çalışmaları, sembolik ve sibernetik olarak iki şekilde devam etti. Sembolik yapay zeka, gerçek dünyayla ilgisi olmayan sorunlar karşısında yapay zekanın kabiliyetlerini ölçmeye dayalı çalışmaları kapsadı. Bu tip çalışmaların gerçek hayatta yapay zeka kullanımını geliştirici olmadığı düşünüldü ve çalışmalar sonlandırıldı.

Sibernetik yapay zeka çalışmaları da başarılı olmadı. Fikir yürütme, problem çözme, bağlam kurma ve bunun gibi kavramlarla ilgili problemler çözülemedi. Bu süreçte yapay zekaya sahip Eliza robotu, üretildi. Ancak insanlarla iletişimde birtakım sorunlar vardı. Söylenen cümlelerle bağlam kurma yeteneği zayıftı. O nedenle, ilgisiz ve alakasız sohbetler ve cevaplar veriyordu.

Dar kapsamlı yapay zekaya yöneliş

Sembolik ve sibernetik çalışmaların başarısız olmasından sonra dar kapsamlı yapay zeka modeline geçilmiştir. Yapay zeka ile her şeyi çözmek ve yapmak yerine, bir şeyin iyi ve doğru şekilde yapılmasına karar verildi. Bu konudaki ilk çalışma ise, otomobil araçların bozulan parçalarını tespit eden ve değişecek parçanın hangisi olduğunu belirten makine sistemleridir.

DEC şirketi tarafından geliştirilen R1 adındaki makine sayesinde 40 milyon dolar tasarruf sağlandı. Bu dönemden sonra yapay zekaya sahip üretim endüstrisini destekleyici makineler geliştirilmeye başlandı. Sene 1988 idi ve yapay zeka çalışmaları 2 milyar dolar civarındaydı.

Yapay zekada dil neden önemlidir?

Yapay zekada dil çalışmaları sembolik yapay zekacılar tarafından önemsenen bir konudur. Günümüzde de, iletişim konusunda becerikli robotların geliştirilmesi önemseniyor. Bununla ilgili çalışmalarda önemli mesafeler kaydedildi. Özellikle Japonya’da geliştirilen hizmetçi robotların aldığı talimatları anlaması, yerine getirmesi ve cümle kurabilmesi yaşanan en son gelişmelerden birisiydi.

Yapay zekada dile önem verilmesinin nedeni, öğrenmenin dil ve iletişimle olabilmesidir. Robotların konuşabilmesi, konuştuklarını kayıt edebilmesi ve işlemesi, yeni şeyleri kısa zamanda öğrenmelerini sağlayabilir. Bu mantıkla hareket eden yapay zeka geliştiricileri, yapay zekanın hak ettiği noktaya gelebilmesi için dil konusuna önem verilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Yapay zekanın kullanım alanları nelerdir?

Yapay zekanın kullanım alanı oldukça yaygındır ve bu alan giderek gelişmeye devam ediyor. Endüstriyel alandaki verimliliğin sağlanabilmesi için geliştirilen yeni nesil (endüstri 4.0) üretim araçları, yapay zekaya sahiptir. Yine, askeri alandaki hedef tespit, takip ve ateşleme gibi sistemlerde yapay zekadan yararlanılıyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp cihazları ve bunun gibi ileri düzey teknolojiler yapay zekaya sahiptir.

Yine oyun endüstrisi de yapay zekadan faydalanan alanlardan birisidir. Sağlık alandaki cihazlar, bankacılık işlemleri için kullanılan uygulamalar ve bilgi işleme programları yapay zekaya sahiptir. Bugün otomobillerin sahip olduğu park etme modülü, araç takip ve hız sabitleme gibi sistemler, yapay zekanın bir ürünüdür.

Yapay zekanın geleceği hakkında bilgi

Bugün yapay zeka, birden fazla alanda kullanılıyor. Ancak yapay zekaya yönelik asıl çalışmalar robotlar üzerinde gerçekleşiyor. Çünkü yapay zekayla ilgili birikim oldukça gelişti ve insan gibi düşünen, davranan ve fikir üreten robotların üretilebileceği keşfedildi. Yapay zekaya sahip robotların üretimine yönelik bazı çevrelerden itirazlar geliyor. İtirazların nedeni ise, öğrenen ve kendisini geliştiren robotların dünyayı ele geçirebileceğine dair endişedir.

Bu endişeler ne kadar gerçekçi?

Askeri savunma ve teknolojiye önem veren devletlerin yapay zekaya sahip robot asker projeleri var. Bu projelerden başarılı sonuçlar elde eden devletlerin olduğunu söylemeliyiz. Herhangi bir açıdan darbe almasına rağmen asla düşmeyen ve dengesini korumayı başarabilen robot modelleri geliştiriliyor. Bazı kişiler, insan tarafından şarj edilen bir robotun insana zarar verebilmesini mümkün görmeyebilir. Ancak yapay zekaya sahip bir robot, kendi bakımını ve şarjını yapabilecek seviyeye gelebiliyor.

Stephen Hawking ne dedi?

Yapay zekayla ilgili çalışmaların ilerlediği ve 100 yıl sonra insan zekasını geçeceğini ifade eden ünlü matematikçi ve fizikçi Hawking, yapay zekanın insanlığı tehdit edeceğini söyleyen ilk kişidir. Daha sonra Gates ve Musk gibi teknoloji devlerini yöneten kişiler de, bir noktadan sonra yapay zeka çalışmalarının durması gerektiğini açıkladılar. Tabi bu tür açıklamaları yapan kişiler, yapay zekanın gelişimini önemli katkıları olan insanlardır. Bu nedenle yapay zeka hakkında yaptıkları, ama bize imkansız gibi gelen düşünceler ciddiye alınıyor.

İnsancıl yapay zeka nedir?

Yapay zekaya yönelik çalışmaların artması ve sonuçlarının bilim insanları tarafından değerlendirilmesi, yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsancıl yapay zeka, yapay zekanın insanlar için tehdit haline gelmesini önceleyici bir çalışmadır. İnsan öncelikli yapay zeka gelişimleri yapan şirketleri destekleyenlerin başlında Elon Musk geliyor. Çünkü Musk, kendisini geliştirebilen ve dolayısıyla insandan daha zeki hale gelecek robotların tehdit olduğunu düşünen insanlar arasında yer alıyor.

İnsancıl yapay zeka ise, teknolojinin insan hayatını tehdit etmeyecek sınırlar içerisinde gelişimini sürdürmesi gerektiğini düşünenler tarafından ortaya atılan kavramdır. Sadece yapay zekayı savunan kesim ise, insanın refahının kendisini geliştirebilen yapay zekaya sahip robotlar olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar iki zıt görüş söz konusu olsa da, kendisini geliştirebilen yapay zeka fikri, herkesi heyecanlandırıyor ve bunun en iyi şekilde mümkün olmasına yönelik çalışmalar halen devam ediyor.

Yapay zekadan faydalanan kurumların avantajları nelerdir?

Birçok kurum ve kuruluş yapan zekanın sunduğu avantajlardan yararlanıyor. En önemli avantajı ise, hata payını sıfıra indirmesidir. İnsan için birden fazla işlemi yapmak oldukça yorucudur. Yorgunluk başladıkça, dikkatsizlik de artar ve önemli işlemlerde yanlış yapma riski söz konusu olabilir. Ancak yapay zeka için yorulmak ve yanlış yapmak gibi bir durum yoktur. Bu da, yapay zekadan yararlanan bankacılık gibi sektörlerin müşterilerine kaliteli hizmet sunmalarını sağlıyor.

Endüstri sektörü için geliştirilen otomasyon sistemleri yapay zekadan faydalanıyor. Bu sistemler, üretimin daha verimli olmasını sağlayıcı makinelerdir. Yapay zekaya sahip otomasyonlar sayesinde insan faktöründen kaynaklanacak hata riskleri ortadan kalkıyor. Böylece, üretim risksiz ve verimli bir hale geliyor. Maliyetler düşüyor, karlılık artıyor.

Şirketlerin idari yapılanmaları da oldukça önemlidir. Yönetimle ilgili kopukluklar veya bilgiye erişimdeki sıkıntılar, müşterilere çözüm sunmayı güçleştirebilir. Hedef pazardan veya müşterilerden elde edilen verilen işlenememesi de, hataların tekrarlanmasına ve şirketin kalitesiz bir hizmet vermesi sonucunu doğurabilir. Yapay zekaya sahip ERP gibi programlar sayesinde veriye erişmek, güvenliğini sağlamak ve bütüncül bir yaklaşımla analiz etmek daha kolay bir hale gelebiliyor.

Bir firma neden yapay zekadan faydalanmalıdır?

Yapay zekanın sağladığı avantajlar, kurumlar için yeni fırsatlar yaratmak demektir. Yapay zeka sayesinde zamanın verimli kullanılması, daha az çalışıp daha iyi işler çıkarmanın önemli bir yoludur. Yine, müşterilerine iyi hizmet veren kurumların marka imaj ve prestijlerini sağlamaları, yeni müşteriler kazanmalarını sağlayabilir. Yapay zeka sayesinde işletme içi risklerin düşmesi, sigorta prim giderlerini en aza indirebilir. Firmanın sağladığı tasarruflar, yatırımlara dönebilir ve büyüme gerçekleşebilir.

Bir yapay zeka firması profili: Eclone kimdir?

Dünyanın en önemli tartışma konuları ve teknolojilerinden biri olan yapay zekanın bir firma tarafından kullanılması önemli değişimler yaşaması demektir. Bu nedenle, yapay zekaya sahip otomasyon sistemlerinin işletmeler tarafından kullanımı teşvik ediliyor. Yapay zeka otomasyonları konusunda uzmanlaşan ve bu uzmanlığını geniş kitlelerin faydasına sunan Eclone, yapay zekanın verimliliğinden faydalanmak isteyen kurumlara yapıcı ve uygun maliyetli çözümler sunmayı hedefliyor.

Öncelikli hedefler arasında; çalışma süreçlerini verimli hale getirmek, şirket maliyetlerini azaltmak ve tasarrufları artırmak yer alıyor. Firmaların iş zekasından daha fazla faydalanmalarını sağlayıcı otomasyon sistemleri sayesinde rekabet güçlerini arttırmaları ve sürdürebilirliklerini sağlamaları amaçlanıyor.

Büyük masraflara gerek kalmadan büyümeye hazırlanın!

Eclone, yapay zekaya sahip otomasyon sistemlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen bir firmadır. Bunun için geliştirilen otomasyon sistemlerini yüksek bedellerle pazarlamak yerine, daha uygun fiyatlama modeliyle birden fazla kişinin yapay zekaya sahip otomasyon sisteminin avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Şirketlerin verimliliklerini artıran, işçi performansını yükselten, raporlama ve değerlendirme gibi süreçlerin daha kolay şekilde yapılmasını mümkün kılan otomasyon sistemleriyle şirketinizdeki dönüşümü başlatabilirsiniz.

Sonuç olarak şunları diyebiliriz: yapay zekadan faydalanılan alanlar giderek artıyor. Bütüncül bir yaklaşımla yapay zekanın robotlar üzerinde kullanımı da yapılan çalışmalar arasındadır. Bunlarla ilgili birtakım endişeler var. Ama henüz gerçeği yansıtmıyor. Bu nedenle, derinlikli yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Pratik hayatta ise, yapay zekaya sahip otomasyon ve yazılım sistemlerinden elde edilen tecrübeler, yapay zekanın avantajlarını anlamak için önemli örnek teşkil ediyor.

Related Posts---

Leave A Reply---