Ofis işlerimize Toyota bakışı

Ofis işlerimize Toyota bakışı

 

Türk ekonomisinin önemli performans göstergelerinden biri haline gelen verimlilik son 15-20 senedir devamlı gündemimizde. Bu konuyla ilgili Devletimizin Verimlilik Genel Müdürlüğü de bulunmaktadır. Eski adıyla Milli Prodüktivite Merkezi.

Verimlilik, günümüzün popüler kavramlarından. Bu konudaki eksikliğimiz, uzman ekonomistler tarafından Türkiye ekonomisinin ana problemlerinden biri olarak gösterilmektedir. Maalesef verimlilik konusunda OECD ülkelerine göre her geçen gün daha az rekabetçi bir noktaya doğru gitmekteyiz.

 

OECD ülkeleri içinde Türkiye’nin İşgücü Verimliliği Sıralaması

Kaynak: https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/dunyada-ve-turkiyede-verimlilikte-son-durum/6270

 

 

 

Verimlilik Nedir, Verimlilikten ne anlamalıyız?

Verimlilik deyince ilk aklımıza gelen emek verimliliğidir. Yani, imalat sanayisinde çalışan her bir kişi, ne kadar üretim yaptığıdır. Bu göstergeye işgücü ya da emek verimliliği denilmektedir. Tabi verimlilik sadece birim zamanda daha çok iş yapmayı kapsamamakta aynı zamanda katma değerli ürün üretmek de verimlilik kavramının bir parçasıdır. Azami verimlilik için mümkün olan en kısa zamanda en katma değerli ürünlerden üretmek gereklidir.

Toplam verimlilikte bahsederken ise diğer önemli girdiler, sermaye, hammadde ve diğer çeşitli mal ve hizmetlerdir.

 

Toyota bakışı

Verimlilik konusunda en hassas alanlar üretim ve sanayi alanlarıdır. Bu alanlarda birçok mühendis disiplinli bir çalışma ile devamlı olarak verimlilikleri arttırmak için projeler geliştirmekte ve yatırımları yapmaktadırlar. Ffakat, belli bir işi yapmak için harcanan zamana bakıldığında toplam zamanın 70%-95%’i mühendislik anlamında israf edilen zamandır.

Bu durumun farkında varan Taiichi Ohno ve Toyota çalışanları 1950’lerde bu konuya eğilmiş ve Toyota’yı Dünya’nın en verimli ve karlı otombil fabrikalarından biri haline getirmişlerdir.

Toyota kültüründe israf, ürüne artı değer katmayan fakat kullanılan malzeme, yer, işçi zamanı, ekipman gibi kaynakların tümüdür. Amaç şirket kaynaklarını sadece değer yaratan faaliyetlerde harcanmasıdır. Bu anlayış Toyota’yı bugünkü durumuna getirmiştir.

 

Ofis Hayatı

Yüksek disiplinle, vardiyası, hedef üretim adetleri ve adeta makineleşmiş sistemleriyle çalışan üretim ve sanayi alanlarında bile Toyota anlayışına göre toplam kaynakların asgari 70%’i israf edilmektedir. Bu alanlara göre çok daha esnek çalışan, satış, pazarlama, finans gibi fonksiyonlarda acaba verimlilik oranı nedir? Tabi ki çok daha düşük olmakla beraber ve net bir ölçümü de bugüne kadar mümkün değildi. Fakat bu konuda yol olmak ve gelişmek mümkün.

 

 

Nasıl?

Öncelikle ofiste yaptığımız işleri değer katan, değer katmayan olarak sınıflandırmalıyız. Değer katmayan bazı işler, ana işin yapılması için gerekli olabilir. Bu gibi işler otomatikleştirilmelidir.

Örnek vermek gerekirse, bir satış raporu oluşturmamız gereksin. Bunu yapmak için raporun bir formatına, kritik değerlendirme noktalarının belirlenmesine gerek vardır. Bunlar değer katmayan ama zorunlu işlerdir. Asıl değer katan kısım ise raporun okunması ve ardından aksiyon alınmasıdır. Hiçbir şekilde değer katmayan yani elenmesi gereken iş ise, satış verilerin sistemlerden çekilmesi ve daha önceden belirlenen formata/biçime getirilmesidir. İşte bu kısım kesinlikle otomatikleştirilmelidir. Mümkünse Eclone gibi yapay zeka destekli otomasyon yazılımlarıyla insan eli değmeden raporun hazırlanmasından, doğru aksiyonlarla elektronik posta ile gönderilmesine kadar insan eli değmeden yürümelidir.

Yaptığımız işleri değer katan/katmayan ve zorunlu olarak sınıflandırma bakış açısını geliştirdikten sonra ölçümleme de mutlaka yapılmalıdır. Eclone Executive adlı program sayesinde ofis çalışanlarının zamanını hangi tip işlere harcadığını net olarak tespit edebilir, katma değersiz işleri de yapay zekaya bırakabilirsiniz.

 

Eclone kimdir?

Günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olan yapay zekanın kullanılması firmalara büyük bir rekabet avantajı getirmektedir. Bu nedenle, yapay zekaya sahip otomasyon sistemlerinin tüm işletmeler tarafından kullanımı yakın zamanda elzem olacaktır.  Yapay zekâ otomasyonları konusunda uzmanlaşan ve bu uzmanlığını geniş kitlelerin faydasına sunan Eclone, yapay zekanın verimliliğinden faydalanmak isteyen kurumlara yapıcı ve uygun maliyetli çözümler sunmayı hedefliyor.

Öncelikli hedefler arasında; çalışma süreçlerini verimli hale getirmek, şirket maliyetlerini azaltmak ve tasarrufları artırmak yer alıyor. Firmaların iş zekasından daha fazla faydalanmalarını sağlayıcı otomasyon sistemleri sayesinde rekabet güçlerini arttırmaları ve sürdürebilirliklerini sağlamaları amaçlanıyor.

Şirketinizdeki yapay zekâ dönüşümünü Eclone ile başlatabilir bu sayede verimliliklerinizi arttırabilir, işçi performansını yükseltebilir, raporlama ve değerlendirme gibi süreçlerin daha kolay şekilde yapılmasını otomasyon sistemleriyle mümkün kılabilirsiniz.

Related Posts---

Leave A Reply---